Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia
Strona główna
Dawne Laliny

Zarys historii polskiej wsi

Laliny

Historia i organizacja wsi Laliny z satelity
W tej części witryny omówiono znane fakty z historii Lalin, zamieszczono dawne mapy i plany Lalin i okolicy. Omówiono rozwój szkolnictwa oraz istniejące organizacje społeczne jak straż pożarna, koło gospodyń wiejskich z zespołem " Lalinianki " i kółko rolnicze. Zespół Lalinianki na dożynkach 
			w Latowiczu Omówiono pokrótce życie gospodarcze wsi, rozwinięte na stronach omówionych w  sąsiedniej kolumnie.

kolonie w LalinachHistorie kolonii i ogrodów
Zamieszczono podział wsi, w połowie XIX wieku,  na 36 kolonii i 10 ogrodów, historie poszczególnych kolonii i rodzin je zamieszkujących oraz późŸniejsze ich rozdrobnienie. Dostęp do poszczególnych kolonii można uzyskać  z list rozwijanych w  górnym menu i strony ogólnej omawiającej podział wsi na kolonie i ogrody oraz późniejszy podział wspólnych pastwisk.

Jan Sabak z rodziną Genealogia rodzin
Genealogia rodzin obejmuje przodków rodzin, które mieszkały na poszczególnych koloniach i ogrodach w Lalinach, Lalinkach i Kresach (Iwowe) oraz rodziny spokrewnione.
Ponieważ w listopadzie 2015 roku założyłem odrębną stronę poświęconą wyłącznie genealogii o nazwie: Sabakowie i rodziny spokrewnione , obejmującą szerszy zakres danych, dlatego na stronie Laliny pozostanie tylko część opisowa rodzin dostępna z menu górnego, natomiast pozostałe dane będą, w bardziej profesjonalny sposób, dostępne na stronie Sabakowie i rodziny spokrewnione. Drzewo to obecnie zawiera 26 tys. osób, 8 tys. rodzin oraz 1.3 tys. zdjęć i tyle zdjęć profilowych.
Dla łatwiejszego poruszania się po drzewie wyodrębniłem gałęzie częściej występujących nazwisk, dostępne na stronie Sabakowie oraz ze strony Laliny na ogólnej stronie rodzin.
 W wyszukiwarce archiwum parafii Latowicz można znaleźć uzupełniające dane od 1755 roku. Urodziny do 1923 roku, śluby do 1943 roku i zgony do 1810 roku.
Skany aktów narodzin, ślubów i zgonów zamieszczono na stronie Sabakowie w zakładce media, w sumie 25 tys. skanów.
Opisano tu również historię tworzenia nazwisk i imion oraz omówiono księgi parafialne na przykładzie parafii Latowicz. Zamieszczone uwagi mogą być pomocne w ich czytaniu, dotyczy to ksiąg w języku łacińskim i rosyjskim.

Zwyczaje, obrzędy
 i wierzenia
Perun

W tej części omówiono zarys historii wierzeń od mitologii egipskich, greckich i rzymskich po judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm.
Zamieszczono wierzenia i obrzędy starosłowiańskie oraz obrzędy roku koœścielnego w chrześcijaństwie, których Zlot czarownic mieszaniną są, tu omawiane, wierzenia i obrzędy wsi okresu chrześcijaństwa .  Zwyczaje i obrzędy wsi omawiają wydarzenia związane z poszczególnymi okresami roku i nie związane jak chrzty, wesela i pogrzeby. Niektóre zagadnienia wymagają jeszcze opracowania.
Dodano również dawne powiedzenia i przysłowia. 

Wiejskie zajęcia

Zajęcia domoweDomowe zajęcia
Ta strona poświęcona jest domowym zajęciom związanym z utrzymaniem rodziny i stosowanym narzędziom codziennego użytku.
 
Uprawy i hodowla
Zamieszczono opis uprawy roli, siewu i pielęgnacji oraz zbioru płodów rolnych, jak również stosowane narzędzia od motyki do kombajnów. Omówiono uprawiane rośœliny zbożowe, okopowe i łąkowe.
Podano również podstawowe informacje o hodowli  zwierząt w gospodarstwach wiejskich oraz  hodowli pszczół w barciach i pasiekach.

Wiatrak - Laliny Przetwórstwo

Omówiono przetwórstwo zbóż obejmujące omłoty, czyszczenie i przerób zbóż w żarnach, młynach i wiatrakach oraz opis stosowanych urządzeń.
Przerób lnu, konopi i wełny oraz stosowane narzędzia do obróbki lnu  i warsztaty tkackie.
Przerób mleka w domu i wiejskich mleczarniach

KuźniaRzemiosło
Rzemiosło obejmuje przerób i obróbkę drewna tj. smolarstwo, tractwo, ciesielstwo, stolarstwo, bednarstwo i kołodziejstwo oraz stosowane narzędzia.
Kowalstwo i rymarstwo oraz wykonywanie wozów i uprzęży.
Szewc Szewstwo, krawiectwo i dziewiarstwo.
Inne rzemiosła wykonywane w okolicy jak:  garncarstwo, plecionkarstwo, sitarstwo, powroŸźnictwo i kotlarstwo.

Albumy

Albumy można podzielić na trzy grupy:
1. Wieś w malarstwie polskim i w malarstwie światowym. Wybrane obrazy przedstawiają przede wszystkim zajęcia na dawnej wsi oraz zabudowę i wyposażenie gospodarstw.
2. Albumy ogólne obejmujące zdjęcia grupowe;  zdjęcia szkoły podstawowej w Lalinach oraz w Redzyńskiem i Borowiu, gdzie uczęszczały dzieci z Lalin; zdjęcia szkoły przysposobienia rolniczego w Lalinach, koła gospodyń i zespołu "Lalinianki" oraz zdjęcia przedstawiające wiejskie zajęcia.
3. Albumy rodzinne tworzone w miarę pozyskiwania zdjęć. Chodzi tu głównie o zachowanie i identyfikację zdjęć przodków, gdyż już obecnie wiele osób na zdjęciach nie jest rozpoznawanych przez ich potomków.

Pozostałe strony  

Miary i wagi - obejmują pokrótce ewolucję jednostek i przyrządów pomiarowych.
Biskupiak - to fragmenty historii tej szkoły z Siedlec.
Życzenia na różne okazje.

Chełmoński - Bociany Chłopi w Polsce
Strona zawiera krótką historię losów polskiego chłopa na przestrzeni wieków

Szerm - studium wioski Rolnictwo w Polsce
Omówiono skrótowo  historię rozwoju rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków

Tetmajer - Zagroda w BronowicachZabudowa i wyposażenie
Na stronie omówiono osadnictwo w Polsce i zabudowę Lalin. Omówiono też budownictwo drewniane na wsi i wyposażenie budynków.
 

Krótkie historie okolicznych parafii


Parafia w Latowiczu
pw. św. Walentego i św. Trójcy założona w XI w.


Parafia w Borowiu pw. św. Trójcy powstała w 1545 roku
wydzielona z p. Latowicz.

Parafia w Parysowie pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja powstała w 1443 r. wydzielona z p. Garwolin.

Parafia w Seroczynie pw. Nawiedzenia NMP założona w 1547 r. wydzielona z p. Wodynie, a ta w 1445 r. z p. Latowicz..

Parafia w Stoczku Łukowskim pw. Wniebowzięcia NMP założona w 1466 r. wydzielona z p. Latowicz.


Parafia w Wielgolesie pw. MB Różańcowej powstała w 1950 roku, wydzielona z p. Latowicz.

O witrynie

Po przejściu na emeryturę, zająłem się zbieractwem informacji o bliskich mi stronach i osobach i tak powstała ta witryna, której celem jest zachowanie od zapomnienia dostępnej wiedzy o moich małych i mniejszych ojczyznach.
Obecnie składa się ona z trzech części.

1. O moich rodzinnych stronach.
Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.

2. O mojej familii.
Sabakowie i spokrewnione rodziny.

3. O mieście zamieszkania i  ogrodzie działkowym.
Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków
 
Kazimierz Sabak

Inne strony o regionie:
www.borowie.pl
www.stoczeklukowski.pl
www.parysow.pl

Powrót do strony głównej

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych