Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia
Rodziny Sabaka Szczepana (Stefana)

Rodziny Sabak
Według dotychczasowych ustaleń najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Piotr Sabak, który był sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Szczepan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Szczepan Sabak z synem Piotrem. Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Wg ustnych przekazów rodzina miała przybyć z poznańskiego, tam z kolei występują rodziny Sarbak przybyłe w poznańskie z terenów dzisiejszych Niemiec, ale nie ma dokumentów na ewentualne powiązania tych rodzin.
Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)


Szczepan (Stefan) Sabak i Małgorzata


 W archiwum parafialnym zachowały się przedstawione poniżej dokumenty zgonu Szczepana (Stefana) Sabaka i jego żony Małgorzaty. Są to najstarsze dokumenty dotyczące rodzin Sabaków w parafii Latowicz.

Akt zgony Stefana Sabak. Akt zgonu Małgorzaty - żony Stefana Sabak.

Szczepan Sabak
i Małgorzata, wg dotychczasowych ustaleń, mieli syna Piotra żonatego z Barbarą nieustalonego nazwiska. Piotr Sabak z Barbarą  mieli czworo dzieci: Piotra, Magdalenę, Katarzynę i Urszulę, z których Piotr i Urszula założyły omówione poniżej rodziny, Piotr z Agnieszką Markosik i Urszula z Kazimierzem Plichtą.

 Piotr Sabak i Agnieszka Markosik mieli  12 dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, a 5-ro założyło poniższe rodziny.

Anastazja Sabak, córka Piotra i Agnieszki w roku 1799 wyszła za mąż za Dominika Bieńko z Iwowego syna Łukasza i Teresy i w Iwowem mieli córki Magdalenę i Hedwigę ale obie zmarły w dzieciństwie.

Paweł Sabak w 1813 roku ożenił się z Marianną Reda ze Strachomina córką Augustyna i Klary Reda, z którą w Lalinach mieli 6-ro dzieci,  a następnie w 1830 roku Paweł ożenił się z Cecylią Kowalską z Redzyńskiego córką Adalberta (Wojciecha) i Gertrudy Całka i mieli jeszcze troje dzieci, pięcioro  zmarło w dzieciństwie, zaś Monika, Marianna i Stanisław założyły niżej opisane rodziny..
Monika Sabak, córka Pawła i Marianny, w 1841 roku poślubiła Augustyna Rechnio z Redzyńskiego i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, następnie Augustyn po śmierci Moniki ożenił się ponownie z Józefą Skorupa i mieli jeszcze w Lalinach troje dzieci. Antonina Rechnio z pierwszego małżeństwa w 1875 roku poślubiła Franciszka Płatka z Oleksianki syna Grzegorza i Marianny Rechnio i w Redzyńskiem urodził się syn Stanisław a następnie w Lalinach syn Jan.
Paweł Rechnio
z drugiego małżeństwa ożenił się z Franciszką Soćko z Lalin córką Leona i Marianny Reda i założyli rodzinę na Lalinkach.
Marianna Sabak, druga córka Pawła i Marianny, w 1851 roku poślubiła Piotra Gajowniczka z Lalin syna Kazimierza i Małgorzaty Łodyga i tu mieli troje dzieci, z których najstarszy Wincenty zmarł w dzieciństwie, natomiast o pozostałych Ludwiku i Małgorzacie brak informacji.
Stanisław Sabak, syn Pawła i Cecylii, w 1853 roku ożenił się z Katarzyną Gajowniczek z Chyżyn córką Gabriela i Franciszki Pęśko i w Lalinach mieli córkę Mariannę, która zmarła po urodzeniu. Paweł a następnie syn Stanisław otrzymali sołtysowską kolonię 16, a ponieważ Stanisław z Marianną nie mogli mieć więcej dzieci kolonię przekazali wychowującemu się tam Aleksandrowi Łodydze.

Wincenty Sabak, kolejny syn Piotra, w 1809 roku ożenił się z Krystyną Wiechetek z Redzyńskiego córką Laurentego (Wawrzyńca) i Katarzyny Nocek i w Lalinach mieli 11-ro dzieci, z których 8-ro zmarło w dzieciństwie, natomiast pozostałych troje Roch, Karolina i Tomasz założyło rodziny.
Roch Euzebi Sabak w 1837 roku ożenił się z Anastazją Pęśko  z Budzisk i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z tym że 5-ro zmarło w dzieciństwie, pozostałych dwoje założyło rodziny.
Fabian Sabak, najstarszy syn Rocha, w 1857 roku ożenił się z Krystyną Sabak z Lalin siostrą Klemensa z kolonii 5, i mieli córkę Katarzynę Sabak, Krystyna po śmierci Fabiana poślubiła Henryka Pęśko wdowca po Ludwice Chrzyptowicz i miała z nim 5-ro dzieci, następnie po śmierci Krystyny,  Henryk Pęśko ożenił się z Franciszką Pazura i mieli jeszcze dwoje dzieci. Roch a następnie Fabian otrzymali sołtysowską kolonię 17.
Katarzyna Sabak  córka Fabiana w 1889 roku poślubiła Jana Wronowskiego z Iwowego syna Andrzeja i Marianny Bieńko i tam mieli 5-ro dzieci. Zob. też rodziny Bieńko.
Weronika Pęśko córka Henryka w 1891 roku wyszła za Tomasza Stułkę z Jaźwin syna Wincentego i Julianny Serzysko, który po jej śmierci ożenił się z Rozalią Goska z Redzyńskiego,
Marianna Pęśko
w 1891 roku poślubiła Grzegorza Stułkę z Brzuzy syna Adama i Łucji Nurzyńskiej,
Franciszka Pęśko
w 1892 roku wyszła za Stanisława Jakubiaka z Niecieplina syna Józefa i Anny Sarek i
Julianna Pęśko
w 1895 roku poślubiła Franciszka Wronowskiego z Iwowego, brata Jana żonatego ze wspomnianą Katarzyną.
Rozalia Pęśko, córka Henryka i Franciszki Pazura, w 1895 roku poślubiła Józefa Baranka z Chromina i gospodarowali na zakupionej części kolonii 20.  Zob. tez rodziny Bartłomieja Pęśko.
Tekla Sabak, córka Rocha, w 1874 roku poślubiła Ludwika Duszyńskiego z Dębego syna Joachima i Apolonii Pietrasik i mieli w Budziskach syna Antoniego i Piotra oraz córkę Anastazję, które założyły rodziny.
Antoni Duszyński syn Ludwika w 1905 roku ożenił się z Józefą Skorupa z Wielgolasu córką Ludwika i Ewy Kucharskiej i w Dębem mieli 4-ro dzieci. Ich córka Zofia Dusińska w 1932 roku poślubiła Aleksandra Mądrego ze Starowoli syna Michała i Marianny Gasek.
Piotr Duszyński drugi syn Ludwika w 1904 roku ożenił się z Józefą Wójcik z Dębego córką Jakuba i Marianny Myka i w Dębem mieli 4-ro dzieci.
Anastazja Dusińska córka Ludwika w 1908 roku poślubiła Józefa Frelka z Mleszczyna syna Józefa i Petronelli.

Karolina Urszula Sabak, córka Wincentego, w 1839 roku poślubiła Jana Makowskiego syna Piotra i Krystyny Kielak urodzonego w Głoskowie, a zamieszkałego w Iwowem, dokąd przeniosła się rodzina i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Ich syn Kacper Makowski żonaty z Magdaleną Wiechetek mieli w Iwowem 15-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny.
 
Tomasz Euzebi Sabak, drugi syn Wincentego, w 1841 roku ożenił się z Genowefą Pazura z Lalin córką Leona i Marianny Śluzek ale brak danych o potomstwie.

Leon Sabak, syn Piotra i Agnieszki, w 1812 roku ożenił się z Marcellą Pęśko z Lalin córką Walentego i Marcelli Śluzek i tu mieli 10-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny w parafii.

Mikołaj Sabak, najstarszy syn Leona, w 1832 roku ożenił się z Teklą Pazura z Lalin córką Remigiusza i Rozalii Dynek i mieli tu 7-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie, a Karol i Małgorzata założyli rodziny.
Karol Sabak , syn Mikołaja, w 1891 roku ożenił się z Petronellą Świątek ze Strachomina córką Sylwestra i Eleonory Reda i mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Zob. też kolonia 13.
Najstarsza Teofila Sabak w 1873 roku poślubiła Jakuba Gajowniczka ze Strachomina syna Jana i Agnieszki Stosio i w Stawku mieli 7-ro dzieci. Najstarszy ich syn Józef Gajowniczek w 1910 roku ożenił się z Aleksandrą Komorek z Kamionki córką Franciszka i Marianny Olko i w Stawku mieli synów Tadeusza i Stanisława oraz córkę Mariannę. Córka zaś Jakuba i Teofili, Aleksandra Gajowniczek w 1906 roku poślubiła Ignacego Kuźniarskiego urodzonego w Kuflewie syna Ludwika i Weroniki Zawadka i w Stawku mieli 8-ro dzieci. Ich syn Feliks Kuźniarski w 1945 roku ożenił się z Janiną Garstką z Popnina córką Antoniego i Anny Ślązak.
Franciszek Sabak , syn Karola, ożenił się z Anną Domarecką ze Sławin córką Józefa i Franciszki Chruściel i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Rodzina Franciszka i Anny Sabak.
Wojciech Sabak
syn Franciszka ożenił się z Heleną Latusek z Piasków ale nie mieli dzieci. Drugi syn Franciszka, Józef Sabak w 1923 roku ożeni się z Weroniką Sabak z Lalin córką Stanisława i Agnieszki Sabak kolonia 21 i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się 5-ro dzieci. Rodzina Józefa i Weroniki Sabak.
Najstarszy Jan Sabak w 1950 roku ożenił się z Emilią Nurzyńską z Lalin córką Józefa i Aleksandry Baranek  i zamieszkali na kolonii 20. Drugi syn Stanisław Henryk Sabak w 1953 roku ożenił się z Joanną Danutą Goska z Seroczyna zamieszkałą w Redzyńskiem, córką Władysława i Otyli Kostyra i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci, które założyły rodziny.  Trzeci syn Kazimierz Sabak w 1971 roku ożenił się z Anną Roszkiewicz z Sobolewa córką Jana i Marii Gilowskiej i założył rodzinę w Pruszkowie, zaś najmłodszy syn Józefa, Marian Sabak w 1964 roku ożenił się z Teresą Jaranowską córką Alfonsa i Zofii Wójcik i założyli rodzinę w Braniewie. Ich troje dzieci Katarzyna , Cezary i Jerzy założyli tam rodziny.
 Franciszka i Teofila Sabak z mężamiFranciszka Sabak córka Franciszka i Anny w 1926 roku poślubiła Aleksandra Gaska z Jaźwin syna Jana i Marianny Sabak ale zmarła w 1927 roku i Aleksander Gasek ożenił się w 1931 roku z Kazimierą Baranek córką Józefa i Rozalii Pęśko i mieli syna i dwie córki. Rodzina po wojnie przeniosła się do Świdnicy. Stefania Sabak  najmłodsza córka Franciszka w 1928 roku poślubiła Andrzeja Rusaka z Piasków k/Górzna syna Marcina i Zofii Ziomek i zamieszkali na Piaskach ale było to małżeństwo bezdzietne. Stefania była nauczycielką w okolicznych szkołach.
 Agnieszka Sabak, córka Karola, poślubiła z kolei w 1883 roku  Józefa Gałkowskiego z Chęcin syna Kazimierza i Jadwigi Szewczyk i tam założyli rodzinę. Ich syn Julian Gałkowski ożenił się z Józefą i nie mieli dzieci, natomiast drugi syn Jan Gałkowski ożenił się z Józefą Kurek i mieli synów Bolesława i Stanisława oraz córkę Kazimierę. Bolesław Gałkowski w 1951 roku ożenił się z Wandą Siarkiewicz, a ich syn Jerzy Gałkowski w 1981 roku poślubił Jadwigę Skorupa z Iwowego. Stanisław Gałkowski drugi syn Jana w 1961 roku w Górznie poślubił Janinę (brak danych o nazwisku)
Julianna Sabak kolejna córka Karola w 1885 roku wyszła za Tomasza Domareckiego syna Józefa i Franciszki Chruściel urodzonego w Niecieplinie brata wymienionej wcześniej Anny Domareckiej i mieli tam troje dzieci, które założyły rodziny. Ich córka Poślubiła Mikulskiego, syn Władysław Domarecki ożenił się z n. Ornat, natomiast drugi syn Wojciech Domarecki poślubił Feliksę Ornat i mieli 4-ro dzieci. Ich z kolei córka Filipina Domarecka  poślubiła Talarka.
Jan Sabak , drugi syn Karola, w 1890 roku ożenił się z Franciszką Pęśko z Lalin córką Łukasza i Magdaleny Światek i mieli tu 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Jan Sabak z rodzinąRodzina Jana i Franciszki Sabak.
Władysław Sabak
, najstarszy syn Jana, w 1923 roku ożenił się z Weroniką Łuszkiewicz córką Andrzeja i Zofii Pazura z kolonii 20 i pozostał na kolonii 13, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci w tym podwójne bliźniaki i wszystkie założyły rodziny. Najstarsza z nich Marianna Sabak w 1947 roku poślubiła Stanisława Jarzębskiego z Borówka syna Jana i Aleksandry Stelmaszczyk i tam mieli syna Jana i córkę Zofię. Druga córka Jadwiga Sabak w 1952 roku wyszła za mąż za Edwarda Barana z Iwowego (Parcele) wdowca po Kazimierze Kaczorek i mieli tam córkę Zofię zamężną z Henrykiem Łodygą i syna Janusza. Syn Jan Sabak w 1962 roku ożenił się z Jadwigą Płatek z Lalinek córką Stanisława i Heleny Łodyga z ogrodu 1,2 i pozostali na kolonii 13, gdzie urodziło się im 4-ro dzieci. Drugi syn Władysława, Stanisław Sabak w 1961 roku ożenił się z Karoliną Świątek z Iwowego (Parcele) córką Feliksa i Genowefy Reda , gdzie urodziło się im 4-ro dzieci. Najmłodsza córka Władysława, Teresa Sabak w  1959 roku poślubiła Henryka Wiechetka z Lalin syna  Stanisława i Stefanii Bieńko z kolonii 23 i mieli syna Zbigniewa i córki Elżbietę i Bogumiłę.
Marianna Sabak  córka Jana w 1934 roku wyszła za Władysława Sabaka syna Piotra i Agnieszki Lajborek na kolonię 18, gdzie mieli 4-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie, z pozostałych Stanisław Sabak założył rodzinę z Kamilą Pasik w Garwolinie , natomiast Kazimierz Sabak z Barbarą Krzewską założył rodzinę w Warszawie. Władysław Sabak po śmierci Marianny ożenił się ponownie z  Eugenią Wojciechowską z Chrominka i w Lalinach mieli jeszcze 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Aleksandra Sabak
, druga córka Jana, w 1925 roku poślubiła Stanisława Kwiatkowskiego z Gołych Łąk syna Jana i Marianny Zwierz i w Gołych Łąkach mieli 5-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny. Najstarszy Jan Kwiatkowski w 1957 roku ożenił się z Wandą Komorek z Kamionki córką Jana i Rozalii Kieliszczyk i tam urodził się im syn Stanisław i córka Danuta. Drugi syn Jerzy Kwiatkowski ożenił się z Ireną Trojanek z Parysowa i tam założyli rodzinę. Córka Irena Kwiatkowska wyszła za Bernarda Bątruka, druga córka Halina Kwiatkowska poślubiła Mariana Bogusza, natomiast najmłodszy Bernard Kwiatkowski ożenił się z Mirosławą Sitek z Jaźwin i pozostał na gospodarstwie rodzinnym.
Teofila Sabak trzecia córka Jana w 1929 roku wyszła za mąż za Stanisława Świątka syna Aleksandra i Julianny Sabak na kolonię 9 i mieli 4-ro dzieci, z których najstarsza Irena Świątek poślubiła Zygmunta Paciorka, zaś młodsza córka Apolonia Świątek wyszła za Jana Kalińskiego z Łopacianki syna Stanisława i Marianny Miszta.
 Marianna Sabak , czwarta córka Karola wyszła za Jakuba Pęśko brata Franciszki (miany) na kolonię 7 i tam mieli 4-ro dzieci i  wszystkie założyły rodziny.
Jan Pęśko
założył rodzinę w Warszawie ale brak bliższych danych.
Aleksandra Pęśk
o w 1924 roku poślubiła Jana Świątka z Redzyńskiego syna Walentego i Ludwiki Całka i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci.
Władysław Pęśko
, drugi syn Jakuba ożenił się z Marią Chudzicką i mieli syna Zbigniewa żonatego z kolei z Ewą Zglińską, którzy założyli rodzinę na Śląsku i mieli córki Monikę i Natalię.
Petronela Pęśko
, najmłodsza córka Jakuba w 1932 roku wyszła za mąż za Jana Barana na Lalinki syna Ludwika i Marcelli Okrzeja i tam mieli córki Jadwigę i Emilię oraz synów Wiesława i Waldemara. Jadwiga Baran w 1954 roku poślubiła Tadeusza Brzyzka z Łukówca syna Aleksandra i Marianny Oklesińskiej i założyli rodzinę w Borowiu, gdzie urodził się im syn Bogdan i Leszek. Wiesław Baran w 1958 roku ożenił się z Anielą Wysocką z Kamionki i na Lalinkach mieli synów Zbigniewa i Romana oraz córki Jolantę i Edytę. Emilia Baran poślubiła w 1961 roku Jana Kobusa z Otwocka i mieli córkę Annę.
Magdalena Sabak, najmłodsza córka Karola, w 1901 roku wyszła za mąż za Józefa Sitka z Przykór syna Bernarda i Marianny Słomka ale brak  danych o tej rodzinie.
Małgorzata Sabak, córka Mikołaja, w 1856 roku poślubiła Mikołaja Grudnio z Lalin syna Macieja i Julianny Pazura i mieli tu 8-ro dzieci. Najstarszy Józef Grudzień w 1888 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn córką Walentego i Agnieszki Reda i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Drugi syn Piotr Grudnio w 1893 roku ożenił się z Józefą Kącką z Mościc córką Franciszka i Klary Rutkowskiej i mieli 6-ro dzieci. Wiadomo, że ich córka Janina Grudzień urodzona w Warszawie  wyszła za Popielewskiego. Syn Tadeusz Grudzień ożenił się z Janiną Michalską - urodził się i zmarł w Warszawie. Najmłodsza Zofia Grudzień wyszła za mąż za Sadowskiego. Zob. kolonia 14 oraz rodziny Grudnio.

Michał Sabak, drugi syn Leona, w 1839 roku ożenił się z Urszulą Gajowniczek z Lalin i mieli 4-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie, zaś o Barbarze brak informacji.

Martyna Sabak, córka Leona, w 1844 roku poślubiła Wojciecha Sabak z Redzyńskiego syna Feliksa i Katarzyny Bogusz, wdowca po Monice Gajowniczek i Urszuli Pazura, i w Lalinach mieli 9-ro dzieci. Czworo z nich zmarło w dzieciństwie oraz czworo założyło rodziny.
Klara Sabak  ich córka w 1869 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Lalin syna Józefa i Agnieszki Pazura i w Lalinach na kolonii 15 mieli 9-ro dzieci, z których 8-ro założyło rodziny.
Katarzyna Sabak druga córka Wojciecha w 1886 roku wyszła za Kazimierza Świątka ze Strachomina syna Antoniego i Małgorzaty Gajowniczek i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Po śmierci Katarzyny, Kazimierz Świątek ożenił się ponownie z Marianną Polak z Kołodziąża córką Stanisława i Heleny Kozioł i mieli jeszcze 4-ro dzieci.
Piotr Sabak  syn Wojciecha w 1886 roku poślubił Rozalię Świątek  ze Strachomina, siostrę wspomnianego Kazimierza (miany) i w Lalinach na kolonii 21 mieli 4-ro dzieci, zaś po śmierci Rozalii Piotr ożenił się w 1906 roku z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Wojciecha i Ludwiki Świątek i w Lalinach mieli córkę Leokadię i syna Władysława. 
Stanisław Sabak najmłodszy syn Wojciecha w 1892 roku ożenił się z Agnieszką Sabak z Iwowego córką Dominika i Małgorzaty Stosio i na podzielonej kolonii 21 mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.

Marianna Ludwika Sabak, kolejna córka Leona, w 1844 roku poślubiła Łukasza Goskę z Redzyńskiego syna Jana i Anny Kowalskiej i tam mieli 7-ro dzieci. Sześcioro z nich zmarło w dzieciństwie, zaś jedyny pozostały Mikołaj Goska w 1871 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Filipa i Zuzanny Pielasa i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Następnie po śmierci Marianny Kowalskiej, Mikołaj ożenił się ponownie z Marianną Śluzek z Chyżyn wdową po Walentym Łodydze z Lalin i w Redzyńskiem mieli jeszcze troje dzieci, z których dwoje założyło rodziny.

Katarzyna Sabak trzecia córka Leona  w 1850 roku poślubiła Piotra Ćmocha z Budzisk i w Budziskach urodził się im syn Jan, a następnie w 1856 roku Katarzyna poślubiła Feliksa Sabaka z Redzyńskiego wdowca po Katarzynie Kowalskiej i w Redzyńskiem urodziła się im córka Marianna.

Marcin Sabak, trzeci syn Leona, w 1850 roku ożenił się z Anastazją Pazura z Lalin córką Bonifacego i wspomnianej wyżej Konstancji Sabak, z sołtysowskiej kolonii 20 i założyli rodzinę na przydzielonej kolonii 27, gdzie urodziło się im 6-ro dzieci, z których przeżyły trzy córki.
Marianna Sabak
w 1871 roku poślubiła Jana Rechnio z Oleksianki syna Kazimierza i Zuzanny Kowalskiej i tam mieli 7-ro dzieci.
Weronika Sabak
w 1875 roku wyszła za Franciszka Pielasę z Chyżyn syna Kazimierza i Rozalii Chrzyptowicz i tam urodziło się im 7-ro dzieci.
Katarzyna Sabak
w 1888 roku poślubiła Karola Nurzyńskiego z Borowia syna Grzegorza  i Marianny Bielak i na kolonii 27 mieli również 7-ro dzieci. 
Najstarszy syn Grzegorz Nurzyński  w 1913 roku ożenił się z Marianną Całka ze Starogrodu córką Walentego i Julianny Całka i pozostali na połowie kolonii 27, gdzie urodziło się im 11-ro dzieci. Syn Grzegorza Ryszard Nurzyński ożenił się z Bernadetą Rosa z Róży i pozostał na gospodarstwie, gdzie urodzili się im Karol i Antoni. Córka Grzegorza, Irena Nurzyńska w 1949 roku wyszła za mąż za Kazimierza Polaka na kolonię 15 i tu urodziło się im dwie  córki Marta i Agnieszka oraz syn Andrzej, który zmarł w dzieciństwie. Druga córka Grzegorza, Alicja Nurzyńska poślubiła w 1958 roku Zygmunta Kozerę z Kośmin syna Jana i Anieli Lech. Zaś najmłodsza Karolina Nurzyńska w 1959 roku poślubiła Tadeusza Soćko ze Stoczka syna Stanisława i Jadwigi Kaczmarkiewicz.
Córka Karola, Marianna Nurzyńska w 1911 roku poślubiła Jana Soćko z Lalin syna Tomasza i Julianny Pielasa z kolonii 2 i na drugiej połowie kolonii 27 mieli 10-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Zob. rodziny Soćko.
Drugi syn Karola, Józef Nurzyński w 1928 roku ożenił się z Aleksandrą Baran(ek) z Lalin córką Józefa i Rozalii Pęśko z kolonii 20 i tu mieli córkę Emilię zamężną z Janem Sabakiem pozostałymi na kolonii 20 i syna Stanisława żonatego z Krystyną Szpakowską, którzy założyli rodzinę w Kraśniku.
Córka Karola, Rozalia Nurzyńska poślubiła Jana Kuczalskiego ale brak bliższych danych o tej rodzinie.

Marcella Sabak, najmłodsza córka Piotra i Agnieszki Markosik, w 1813 roku poślubiła Franciszka Okrzeję z Iwowego  i w Iwowem mieli 8-em córek. Ich najstarsza córka Klara Marianna Okrzeja w 1832 roku poślubiła Waleriana Myszto z Iwowego syna Ewy Miszto, z którym miała syna Augustyna.
Teodozja Marianna Okrzeja
w 1836 roku wyszła za Klemensa Marcina Świeczkę z Iwowego syna Tomasza i Karoliny Kania, z którym miała córkę Annę. 
Agnieszka Okrzeja w 1839 roku poślubiła Józefa Damazego Bogusa z Iwowego i tu mieli 8-ro dzieci. Ich syn Feliks Bogusz  ożenił się z Marianną Bogusz i mieli 5-ro dzieci. Natomiast drugi syn Jan Bogusz ożenił się z Julianną Marczak, z którą mieli córkę Aleksandrę zamężną z Marcinem Adamczykiem z Chromina, a następnie Jan Bogusz ożenił się z Magdaleną Marczak i mieli w Iwowem 7-ro dzieci.
 


Urszula Sabak i Kazimierz Plichta pobrali się w 1790 roku i mieli w Lalinach troje dzieci. Ich córka Ewa Plichta w 1816 roku wyszła za Mikołaja Wiechetka z Redzyńskiego syna Laurentego (Wawrzyńca) i Katarzyny Nocek i założyli rodzinę Wiechetków w Lalinach, gdzie mieli 9-ro dzieci.

Uzupełnienia

Mikołaj Gałkowski i Tekla

Mikołaj Gałkowski urodził się około 1760 roku. Z małżeństwa z Teklą o nieustalonym rodowodzie mieli syna Andrzeja żonatego następnie w 1824 roku z Łucją Metera.
Andrzej z Łucją mieli z kolei syna
Kazimierza Gałkowskiego, który w 1844 roku ozenił się z Jadwigą Szewczyk i w Chęcinach urodziło się im 7-ro dzeci, z których 5-ro założyło rodziny.
Marianna Gałkowska w 1873 roku poślubiła Wojciecha Lisa.
Józef Gałkowski w 1883 roku ozenił się z Agnieszką Sabak z Lalin, córką Karola i Petronelli Świątek i w Chęcinach mieli 4-ro dzieci.
Julian Gałkowski ich syn ożenił się z Józefą.
Jan Gałkowski, drugi syn Józefa ożenił się z Józefą Kurek i w Chęcinach urodziło się im 4-ro dzieci. Bolesław Gałkowski w 1951 roku ożenił się z Wandą Siarkiewicz i w Chęcinach urodził się ich syn Jerzy Gałkowski , który w 1981 roku ożenił się z kolei z Jadwigą Skorupa z Iwowego córką Mariana i Krystyny Bieńko. Stanisław Gałkowski, drugi syn Jana, w 1961 roku ożenił się Janiną.
Józefa Gałkowska, córka Kazimierza, w 1881 roku poślubiła Karola Sabaka z Iwowego syna Dominika i Faustyny Anusz i w Chęcinach mieli 9-ro dzieci.
Zofia Sabak, najstarsza ich córka, poślubiła Andrzeja Rogulskiego.
Agnieszka Sabak druga córka Karola wyszła za mąż za Ludwika Szymborskiego.
Piotr Sabak, najmłodszy syn Karola, w 1928 roku ożenił się ze Stefanią Łysiak, z którą mieli czworo dzieci. Najstarsza Irena Sabak w 1950 roku wyszła za Wacława Szeląga. Druga córka Piotra , Kazimiera Sabak w 1951 roku poślubiła Kazimierza Szewczyka.
Zofia Gałkowska, trzecia córka Kazimierza, w 1883 roku wyszła za Pawła Rusaka.
Jan Gałkowski, drugi syn Kazimierza ożenił się z Marianną Gawryś.
  

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: ksabak@op.pl

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych