Rodzina Piotra Płatka i Marianny Sabak oraz ich następców
na ogrodzie1 i 2

 

Ogród ten zasiedlił Piotr Płatek z Oleksianki z Marianną Sabak urodzoną w Transborze, córką Marcina i Marcelli Żeń, którzy po roku 1850 przenieśli się z Transboru na Kresy - kolonia 33.
Pierwszym znanym przodkiem tej rodziny Płatków był Jakub Płatek, który  ożeniony w 1760 roku z Zofią Świątek, mieli w Oleksiance 8-ro dzieci, w tym 7-miu synów, z których trzech założyło rodziny. Laurenty Płatek w 1790 roku poślubił Katarzynę Reda ze Strachomina, wdowę po Szymonie Rechnio, z którą miał czworo dzieci. Z kolei Jan Płatek ożenił się z Małgorzatą Świątek, ale brak dalszych danych o tych rodzinach. Trzeci z synów Jakuba - Piotr Płatek w 1798 roku ożenił się z Katarzyną Śluzek i mieli w Oleksiance 13-ro potomstwa. troje założyło rodziny na terenie parafii. Zob. rodziny Jakuba Płatka.
Najstarszy syn Paweł Płatek w 1821 roku poślubił Katarzynę Szeląg z Oleksianki i mieli tu 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Grzegorz z Marianną Rechnio - w Oleksiance, gdzie mieli 12-ro dzieci, Walenty z Franciszką Gelo, Franciszek z Marianną Grzenda z Chyżyn - w Chyżynach, gdzie mieli 5-ro dzieci i Franciszka z Piotrem Gajowniczkiem z Oleksianki, gdzie mieli 12-ro dzieci.
Drugi z synów Piotra - Cyprian w 1830 roku poślubił Anastazję Olko z Kamionki i założył rodzinę w Oleksiance, gdzie mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Małgorzata Płatek w 1859 roku poślubiła Szymona Rechnio z Oleksianki i mieli tu 11-ro dzieci. Jan Płatek w 1860 roku ożenił się z Franciszką Rechnio z Oleksianki i mieli córkę Agnieszkę. Ewa Płatek w 1862 roku poślubiła Józefa Wójcika z Walisk i tam mieli 9-ro dzieci i najmłodszy syn Cypriana - Jakub w 1866 roku poślubił Agnieszkę Rechnio z Oleksianki.
Franciszka - córka Piotra, założyła rodzinę z Janem Świątkiem z Oleksianki.
Grzegorz Płatek z Marianną Rechnio mieli 12-ro dzieci. Najstarszy Piotr z Marianną Sabak z Transboru zamieszkałą na Kresach - kolonia 33 - założyli rodzinę na Lalinkach. Jan Płatek z Marcjanną Gelo z Oleksianki pozostali w Oleksiance, gdzie mieli 5-ro dzieci. Franciszek z Antoniną Rechnio z Lalin mieli dwóch synów w Lalinach. Paweł z Katarzyną Sandomierska z Lalin, mieszkali w Redzyńskiem a potem w Dębem i mieli trzech synów i najmłodszy Faustyn w 1893 roku ożenił się z Marianną Krawczyk z Oleksianki.
Piotr Płatek z Marianną Sabak pobrali się w 1865 roku i mieli na Lalinkach 9-ro dzieci. Synowie Franciszek z Franciszką Baranek i Jan ze Stanisławą Kowalską pozostali na ogrodach. Natomiast Helena w 1899 roku poślubiła Ignacego Pietrasika i założyli rodzinę w Dębem, gdzie mieli dwie córki.

Franciszek Płatek urodzony w 1868 roku z Franciszką Baranek z Borowia mieli czworo dzieci. Syn Piotr w 1927 roku poślubił Aleksandrę Świątek, córkę Aleksandra z kolonii 9 i pozostał na Lalinkach. Marianna Płatek w 1927 roku poślubiła Stanisława Gruglasa z Woli Starogrodzkiej i najmłodszy Jan Płatek ożenił się w 1938 roku z Anną Rogowską z Budzisk i mieli tam dwóch synów Henryka i Mariana. Henryk założył w Budziskach rodzinę z Emilią Urbanek, gdzie mieli 5-ro dzieci.
Piotr Płatek urodzony w 1897 roku ożenił się z Aleksandrą Świątek w 1927 roku i mieli 6-ro dzieci. Syn Stanisław Płatek w 1967 roku ożenił się z Zofią Łodyga z kolonii 1 i mieli dwie córki, z których Hanna poślubiła w 1991 roku Dariusza Wójcika z Budzisk, zaś młodsza Barbara w 1997 roku Andrzeja Jarzębskiego z Warszawy. Córka Jadwiga w 1961 roku poślubiła Mariana Dziugła ze Stawku i mieli tam 6-ro potomstwa. Najmłodsza Marianna w 1966 roku poślubiła Tadeusza Sabaka z Iwowego i mieli tam troje dzieci, z których Renata w 1992 roku wyszła za Sławomira Kaczorka z Chyżyn, Bogdan ożenił się z Jolantą Bogusz i pozostał w Iwowem, gdzie urodziło się im troje potomstwa i najmłodsza Bożena w 1996 roku poślubiła Marka Stułkę z Chromina. Zob. rodziny Józefa Sabaka.Siedzą:Stanisław i Helena Płatek, 
stoją: Jadwiga i Henryk Płatek i Jan Sabak.Stanisław Płatek s. Jana, Jan Rechnio, 
Jan Płatek s.Jana  i Jan Baran.Jan Płatek, urodzony w 1875 roku, ożenił się w 1902 roku ze Stanisławą Kowalską córką Jana i Klary Sabak z kolonii 15 i mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Stanisław z Heleną Łodyga pozostali na Lalinkach, natomiast córka Marianna Płatek w 1940 roku poślubiła Tadeusza Gaca ze Słupa, syna Leonarda i Weroniki Dębowskiej.
Stanisław Płatek urodził się w 1903 roku i w 1933 roku ożenił się z Heleną Łodyga, córką Stanisława i Katarzyny Śluzek z kolonii 1. i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Zofia Płatek w 1954 roku poślubiła Tadeusza Wiechetka z Budzisk, syna Jana i Marianny Jesień i mieli tam 5-ro dzieci. Następna Jadwiga Płatek w 1962 roku poślubiła Jana Sabak, syna Władysława i Weroniki Łuszkiewicz z kolonii 13 i mieli tam 4-ro dzieci. Kolejna Aniela w 1960 roku poślubiła Henryka Zawadkę z Dąbrówki, syna Jana i Aleksandry Zwierz i w Dąbrówce mieli troje dzieci.  Henryk Płatek poślubił Krystynę Baranek z Jażwin i mieli na Lalinkach dwie córki: Małgorzatę i Bożenę. Krystyna po śmierci Henryka poślubiła Edwarda Sabak z kolonii 5, z którym urodził się  syn Piotr.Zdjęcia. 

Powrót do ogólnej strony kolonii