Opisy gałęzi genealogicznego drzewa:
 Sabakowie i rodziny spokrewnione
 

Ogólne dane o stronach z rodzinami.

W listopadzie 2015 roku założyłem odrębną stronę poświęconą wyłącznie genealogii o nazwie: Sabakowie i rodziny spokrewnione , obejmującą szerszy zakres danych, dlatego na stronie Laliny pozostanie tylko część opisowa rodzin, natomiast pozostałe dane będą, w bardziej profesjonalny sposób, dostępne na stronie Sabakowie i rodziny spokrewnione. Drzewo to obecnie zawiera 22 tys. wzajemnie powiązanych osób, 7 tys. rodzin oraz 1.3 tys. zdjęć i tyle profilowych zdjęć. Na stronie Sabakowie zamieściłem również skany ksiąg parafii Latowicz dotyczące narodzin, ślubów i zgonów - łącznie 25 tys. skanów.
Dla łatwiejszego poruszania się po drzewie wyodrębniłem 100 jego gałęzi, dostępne na stronie Sabakowie oraz w poniższym zestawieniu.

Opisy na stronach rodzin zawierają krótki przewodnik po rodzinie i obejmują członków rodzin, które założyły nowe rodziny. W opisach starałem się wyróżniać poszczególne pokolenia rodzajem czcionki: pierwsze pokolenie,  drugie,  trzecie,  czwarte,  piąte,  szóste, siódme,  ósme i dalsze. Używając skróconej formy np. "mieli 6-ro dzieci", oznacza, że urodziło się im sześcioro dzieci.

Tam gdzie data urodzenia zawiera wyłącznie rok - ustalono ją na podstawie wieku podawanego przy zgonach lub ślubach. Daty te są mniej dokładne dla osób starszych i na początku ewidencji, kiedy po prostu ewidencja była mniej dokładna, a wiek określano w pełnych dziesiątkach lat. Na początku ewidencji wiek przy zgonach niektórych osób starszych podawano w takim przybliżeniu, że urodziny były zbliżone do daty ślubu. W takich przypadkach urodziny ustalałem na 15 lat przed ślubem.
Niektóre nazwiska ujednolicono mimo, że w księgach zapisywano je różnie np. Pęśko występuje w księgach jako Penszko, Pęszko, Peszko, Pęczko. Jeżeli była to zmiana trwała to ją uwzględniano np. Belkowicz późniejszy Belkiewicz, czy Grudnio późniejszy Grudzień, Dołęgowski -> Gołędowski, Łuckiewicz -> Łuszkiewicz.
Przy każdej rodzinie podano rozmieszczenie nazwisk w poszczególnych województwach  w 1990 roku. (wg pesel). i wg ówczesnego podziału administracyjnego.  Zobacz:  objaśnienia skrótów województw.

Bardziej szczegółowo omówiono rodziny zamieszkałe w Lalinach przed 1755 rokiem , czyli przed wprowadzeniem ewidencji. Do tych rodzin niewątpliwie należy zaliczyć: Łodygów, Pazurów, Pęśków i Sabaków, które to rodziny w początkowym okresie ewidencji zdominowały Laliny. Ponadto od początku ewidencji występują pojedyncze rodziny: Gajowniczków, Kopaczów, Pieniaków, Sykułów, Urbanków i Ziayków.  O ile pojedyncze rodziny Kopacz, Sykuła i Ziayka nie występują na terenie parafii Latowicz,  to rodziny Gajowniczek zdominowały Strachomin, rodziny Pieniak występują w Latowiczu a Urbanek w Iwowem i Kochanach.
Przy rodzinach: Gajowniczków, Łodygów, Pazurów, Pęśków i Sabaków starałem się zamieścić wszystkie dane znajdujące się w archiwum parafii Latowicz, natomiast przy pozostałych: w zakresie związanym z Lalinami i Sabakami.
Uzupełniające dane można znaleźć w wyszukiwarce archiwum parafii Latowicz, zawierającej dane od 1755 roku. Urodziny do 1923 roku, śluby do 1943 roku i zgony do 1810 roku.
W styczniu 2017 roku na stronie Sabakowie zamieściłem skany dokumentów parafii Latowicz: urodziny do 1916 roku, śluby do 1928 roku i zgony do 1926 roku.

Zestawienie poniżej zawiera wykaz 100 osób rozpoczynających gałęzie drzewa "Sabakowie i rodziny spokrewnione" oraz kilku innych rodzin, których opisy znajdują się na stronie "Laliny...". Numer ID stanowi identyfikator w drzewie "Sabakowie..." a jednocześnie - łącze do osoby rozpoczynającej gałąź, natomiast "opis" stanowi łącze do strony tekstowej w witrynie "Laliny..." , stanowiącej skrócony opis danej gałęzi.
Na stronie"Sabakowie..." , w zakładkach u góry strony, można tworzyć drzewa poszczególnych rodzin, jak również  księgi potomków i pokoleń. Albumy tworzone są dynamicznie przy poszczególnych osobach, do których przypisane jest zdjęcie, jak również w odrębnych  albumach rodzinnych czy tematycznych.

Omawiając drzewo genealogiczne należy kilka słów powiedzieć o relacjach rodzinnych. Relacje rodzinne dzielą się na pokrewieństwo (osoby, które od siebie pochodzą) i powinowactwo (rodzina małżonka).

Pokrewieństwo w linii prostej występuje:
1. w linii wstępnej, którą tworzą przodkowie - rodzice (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia) i dalsze stopnie pokrewieństwa określane przez zwielokrotnione prapra,
2. w linii zstępnej, którą tworzą potomkowie - dzieci (syn, córka), wnuki (wnuk, wnuczka), prawnuki (prawnuk, prawnuczka) itd.
Pokrewieństwo w linii bocznej tworzą:
1. w tym samym pokoleniu - rodzeństwo (brat, siostra), rodzeństwo przyrodnie (przyrodni brat, siostra), gdy tylko jeden rodzic jest wspólny z probantem (osobą od której oblicza się pokrewieństwo).
2. rodzeństwo ojca - stryj/stryjek i stryjenka/stryjna, rodzeństwo matki - wuj i ciotka, rodzeństwo dziadków - dziadkowie stryjeczni i cioteczni.
3. dzieci brata - bratanek i bratanica,  dzieci siostry - siostrzeniec i siostrzenica, wnuki  brata - wnuki stryjeczne i wnuki siostry - wnuki wujeczne.

Powinowactwo w linii prostej tworzą: rodzice męża lub żony -  teściowie (teść, teściowa), zaś dla rodziców biorącego ślub jego małżonek to zięć (mąż córki) i synowa (żona syna). Jeżeli współmałżonek ma dzieci z poprzednich związków, to dla probanta są to pasierb (syn) i pasierbica (córka), a probant jest dla tych dzieci ojczymem (mąż matki) lub macochą (żona ojca).
Powinowactwo w linii bocznej to szwagier - brat małżonka lub mąż siostry, szwagierka - siostra współmałżonka, bratowa - żona brata. Więcej o relacjach rodzinnych.

          Założyciele gałęzi i rodzin ID Opis
Belkowicz Czesław (Belkiewicz) i Marianna Cubkówna - Budziska 18716 opis
Bieńko Piotr i Salomea Cygan - Iwowe 17363
Bieńko Wit i Marianna Pieniak - Iwowe 9480 opis
Bogusz Grzegorz i Marianna Pieniak, Ożarek - Kochany 15622 opis
Bogusz Łukasz - Iwowe i Katarzyna, Agnieszka Kusio – Redzyńskie 10370 opis
Bogusz Marek i Marianna Przybysz – Iwowe 7752 opis
Brauła Tomasz i Ewa – Wielgolas 16348 opis
Ćmoch Marek i Katarzyna – Dębe Małe 21250
Dołęgowski Krzysztof (Gołędowski) i Petronella Całka – Redzyńskie 18769 opis
Dusiński Antoni i Regina – Dębe Małe 18552 opis
Gajowniczek Bartłomiej i Anna Reda – Strachomin 10885 opis
Gajowniczek Kilian i Anna – Strachomin 7984 opis
Gajowniczek Stefan i Małgorzata – Strachomin 7333 opis
Gajowniczek Szymon i Zuzanna Reda – Strachomin 10708 opis
Gajowniczek Tomasz i Anastazja – Laliny 6623 opis
Gaładyk Dominik i Marcella Wągrodna – Brzusko Wola 18780 opis
Gałkowski Andrzej i Łucja Metera – Chęciny 18407
Garbowski Tomasz i Michalina – Budki Borowskie 12689 opis
Gielo Grzegorz (Gelo) i Teresa Koc – Oleksianka 16356 opis
Gielo Krzysztof (Gelo) i Marianna Wiechetek – Oleksianka 8710 opis
Gielo Stanisław (Gelo) i Krystyna Gajowniczek – Strachomin 16851 opis
Goska Józef i Magdalena – Redzyńskie 1478 opis
Grudnio Maciej – Chromin i Julianna Pazura – Laliny (Grudzień, Nowak) 471 opis
Janusz Kazimierz (Anusz) i Marianna – Chyżyny 19481
Jaranowski Jakub i Maria Dzielska – Karczew k/Torunia 12442 opis
Jarzębski Onufry i Marianna Santorek – Borówek 17258 opis
Jaworski Franciszek i Zofia – Chyżyny 15816
Jesień Krzysztof i Zofia – Budziska 7849 opis
Kaczorek Feliks i Magdalena Zawadzka – Skupie 16479 opis
Kaczorek Maciej – Kiczki i Katarzyna Gelo – Oleksianka 12742 opis
Kieliszczyk Jan -Kiczki i Katarzyna Olko – Kamionka 20585
Kosut Kazimierz - Iwowe i Agata Domoń – Wężyczyn 10037 opis
Kowalski Kazimierz i Katarzyna Kusio – Redzyńskie 1491 opis
Krzewski Grzegorz (Krzeski) i Agata Podkoska – Latowicz 18602 opis
Kusio Piotr i Łucja – Redzyńskie 14880
Kwiatkowski Jan i Katarzyna Dudzińska – Długokąty 5173 opis
Łodyga Baltazar i Elżbieta Pazura – Laliny 16331 opis
Łodyga Bartłomiej i Marianna – Laliny 6687 opis
Łodyga Marcin i Marianna – Laliny 1336 opis
Łuckiewicz Michał (Łuszkiewicz) i Karolina Nieprzecka – Glinianka 6751 opis
Makowski Piotr i Krystyna Kielak – Głosków 2432 opis
Maleta Kacper i Marianna Zakrzewska – Latowicz 18247 opis
Małecki Kacper i Jadwiga Wielkopolanin– Budziska 16443 opis
Nieprzecki Tomasz i Marianna Świecka– Wielgolas 18786 opis
Okrzeja Kacper i Elżbieta Pęśko– Iwowe 3709 opis
Oszkiel Roch – jamielne i Justyna Kosut– Iwowe 1630 opis
Pazura Adam i Zofia - Róża 16297 opis
Pazura Andrzej i Marianna Pęśko – Laliny 22183 opis
Pazura Jakub i Marianna – Laliny 10131 opis
Pazura Laurenty i Hedwiga Dębińska – Laliny 2591 opis
Pazura Paweł i Marianna Pietrzak – Laliny 17117 opis
Pęśko Adalbert i Teresa – Laliny 10554 opis
Pęśko Bartłomiej i Barbara – Laliny 1114 opis
Pęśko Krzysztof i Agnieszka Plichta – Laliny 10628 opis
Pielasa Jan i Petronella Jaworska – Chyżyny 16490 opis
Płatek Jakub i Zofia Świątek – Oleksianka 12379 opis
Prus Adalbert i Apolonia – Chyżyny 17209 opis
Rechnio Marcin i Anastazja - Oleksianka 17520 opis
Reda Hiacynt i Zofia Szeląg – Strachomin 16816 opis
Reda Józef i Małgorzata – Strachomin 19913 opis
Reda Paweł i Zofia Chrzanowska – Strachomin 14704
Rogala Roch i Jadwiga Domoń – Latowicz 18836 opis
Rogowski Marcin i Helena Migar – Górki 12325 opis
Roszkiewicz Stanisław i Józefa Zwolińska – Włodawa 139 opis
    Roszkiewicz Jan i Maria Gilowska    opis
Sabak Adalbert (Wojciech) i Agnieszka – Wężyczyn 10420 opis
Sabak Grzegorz i Katarzyna – Wężyczyn 11760
Sabak Hiacynt i Marianna – Latowicz 17541 opis
Sabak Jakub i Anastazja Jarmuł – Wężyczyn 11764
Sabak Kazimierz - Laliny i Marianna Całka – Redzyńskie 2636 opis
Sabak Melchior s. Kazimierza – Laliny 1073
    Sabak Jan  i  Katarzyna Kusio   opis
    Sabak Franciszek i Magdalena Kusio   opis
        Sabak Stanisław i Agnieszka    opis
    Sabak Maciej i K. Goska, T. Gryz     opis
    Sabak Józef i Bogumiła Świątek   opis
Sabak Piotr s. Szczepana i Agnieszka Markosik – Laliny 895 opis
    Sabak Franciszek i Anna Domarecka   opis
    Sabak Jan i Franciszka Pęśko    opis
Saganowski Tomasz i Katarzyna Żurawek – Kozłów 19125
Sandomierski Jan i Zuzanna Latus – Brzusko Wola 6400 opis
Skorupa Antoni i Agata Rogala – Iwowe 16509 opis
Skorupa Tomasz i Regina – Iwowe 17101 opis
Skorupa Walenty i Małgorzata – Iwowe 16533 opis
Smykiewicz Antoni i Ludwika Gałęzowska 6483 opis
Soćko Szymon i Agnieszka Miernicka – Soćki 908 opis
Stosio Balcer i Krystyna Wiechetek – Wężyczyn 5101 opis
Stosio Paweł i Ewa Piskorz – Soćki 17471 opis
Szaniawski Kazimierz - Kruszówka i Justyna Kosut – Iwowe 2654 opis
Śluzek Jakub – Redzyńskie i Marianna 16681 opis
Śluzek Jakub – Chyżyny i Teresa 16663
Świątek Andrzej – Strachomin i Marianna 1797 opis
Świątek Michał – Oleksianka i Małgorzata Świeczka – Strachomin 2871 opis
Świątek Walenty i Katarzyna Gajowniczek – Strachomin 17211 opis
Świeczka Jakub i Marianna Świątek – Strachomin 16420
Świeczka Walenty – Iwowe i Zofia Pazura – Laliny 16528 opis
Święch Jan i Marianna – Wielgolas 15292
Wiechetek Jakub i Zofia – Redzyńskie 1593 opis
Wiechetek Tomasz i Ewa Całczyna – Redzyńskie 17551 opis
Wielgopolanin Franciszek i Marcjanna Duszyńska – Dębe Małe 16552
Wielgopolanin Szymon i Marianna Ryszkówna – Budziska 5063
Wójcik Stefan i Zofia Paudyna – Borówek 17040 opis
Wójt Adalbert (Wójcik) i Helena Sątorek – Borówek 19926
Wronoski Piotr (Wronowski) i Katarzyna – Iwowe 10129 opis
Zawadka Walenty i Ewa Sątorek – Starogród 16597
Zwierz Adalbert i Petronella Jarzębska – Borówek 16614
Zwierz Jakub i Franciszka Sątorek – Borówek 16384
Żeń Jędrzej (Zajm, Zajma) – Biłgoraj i Katarzyna Cygan – Transbór 1852 opis

Powrót do strony głównej